GenX 14.8V 4S 5200mAh 40C / 80C Premium Lipo Lithium Polymer Battery

GenX 14.8V 4S 5200mAh 40C / 80C Premium Lipo Lithium Polymer Battery

impressed with backup

Dakshit yadav, 11/26/2018
5 of 5 Stars5 of 5 Stars
₹6,120.00